V LUNAPARKU sme vás katapultovali do Vesmíru!

17. máj 2022

V nedeľu 11. apríla ste spolu snami prebádali Vesmír, dotkli sme sa hviezd, čiernych dier a povedali sme si zaujímavosti o kozmickej gravitácii. Naši najmenší poslucháči sa dozvedeli kto bol Ptolemaios, či Kopernik.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Gmail
  • Yahoo Mail
  • LinkedIn

Aká je stavba vesmíru?
Najbežnejším telesom vo vesmíre je hviezda. Sú ich miliardy a jedna z nich – Slnko, má aj planéty. Vesmír vznikol pred viac ako 15 miliardami rokov. Hovoríme tomu Big-bang, po slovensky – veľký tresk. Veľmi zjednodušene povedané, z ničoho nič sa hmota začala zhlukovať a vznikli hviezdy,
galaxie, planéty a život. Slnko i planéty sa vyznačujú veľkou rozmanitosťou, no skladajú sa z tých istých chemických prvkov a podliehajú rovnakým zákonom. V minulosti panoval názor, že Zem je stredom vesmíru a ostatné nebeské telesá sa pohybujú okolo nej. Túto predstavu vyslovil Klaudius Ptolemaios v 2. storočí nášho letopočtu. Potom prišiel ujo Kopernik, a ten hlásal, že v strede vesmíru nie je ZEM, ale Slnko. Zem sa za deň otočí okolo svojej osi a za rok obehne okolo Slnka. Jeho učenie odmietali až do 17. storočia, kým veda nepreukázala dôkazy o obehu Zeme a planét okolo slnka.

Viete ktorá hviezda má k slnku najbližšie?
Ak ste počúvali pozorne, tak viete. Je to hviezda PROXIMA CENTAURI, vzdialená 4, 2 svetelných rokov. Svetelný rok je vzdialenosť, ktorú svetlo prejde za rok – čo predstavuje 9,46 miliónov kilometrov.

V RUBRIKE – AUDIO ROZPRÁVKA sme vás poučili: Ten koho máme radi, je vždy najkrajší na svete v našich očiach!

Tešíme sa na vás opäť!
Každú nedeľu na vlnách Rádia BETA o 9. hodine.
Počujeme sa kamaráti!
Vaša moderátorka Kika a Beťák Dodko.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!