Projekt „Inovácia programovej štruktúry rádia BETA“.

10. aug 2020

Rádio Bojnice s.r.o. realizovalo v období 07/2020 – 10/2021 projekt s názvom: Inovácia programovej štruktúry rádia BETA

Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 168 919,74 eur a zdrojov štátneho rozpočtu SR. Celkový nenávratný finančný príspevok predstavoval 188 075,49 eur.

Cieľom projektu bolo prispieť k mobilizácii kreatívneho potenciálu v regiónoch Slovenska prostredníctvom netechnologickej inovácie vysielania rádia BETA.

V rámci projektu boli realizované tri aktivity:

 • Obstaranie hmotného a nehmotného majetku
  – na zabezpečenie plynulého a kvalitného vysielania rádia BETA,
 • Podpora marketingových aktivít
  – inštalácia 19 reklamných bilboardov počas 9 mesiacov pre propagáciu nových relácií rádia,
  – modernizovaná web stránka www.beta.sk,
  – vytvorená pozícia marketingového špecialistu
 • Podpora kreatívnej tvorby
  – vytvorenie 5 nových relácií a pracovných miest moderátorov a dramaturga.

Nové relácie rádia:

Relácia pre deti, ktorá spĺňa výchovný, kultúrny, vzdelávací a zároveň zábavný charakter.
Relácia pre mladých, tzn. teenagerov, je zameraná na súčasnú, modernú a tanečnú hudbu a zároveň a vytvára priestor na predstavenie nových hudobných talentov.
Rock, relácia s rockovou hudbou, kde si poslucháči môžu vypočuť hity minulých a súčasných rokov.
Kolesá, motoristická relácia bola vytvorená so zámerom priniesť informácie o novinkách vo svete motorizmu, aktuálnej situácii na cestách a zmenách vo vyhláške o cestnej premávke.
Singlové obrátky, relácia zameraná na tanečnú hudbu minulých ako aj súčasných rokov, ktorej súčasťou je tanečná hitparáda.

Výsledkom projektu je modernizované vybavenie rádia BETA, posilnená propagácia a inovované vysielanie, ktoré je rozšírené o nové relácie určené pre nové, ale aj súčasné segmenty poslucháčov. Inovovaním vysielania došlo k vytvoreniu štyroch nových pracovných miest a zároveň aj ku zlepšeniu prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu v oblasti rozhlasového vysielania na Hornej Nitre.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Gmail
 • Yahoo Mail
 • LinkedIn

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!