Nemci riešia možnosť zo siete odpájať elektromobily!

8. feb 2021

Výrazný rast predaja elektromobilov spôsobuje problémy.

Je to až neuveriteľné. Tlak na rast predaja elektromobilov z mesiaca na mesiac rastie. Príprava elektrickej siete na zvýšený odber však zjavne výrazne zaostáva. Kto spravil chybu?

 

Radosť z výrazného rastu predaja elektromobilov v Nemecku netrvala dlho.
Peter Altmaier, spolkový minister hospodárstva, prišiel s priam neuveriteľným návrhom zákona. Ten mal dať dodávateľom elektrickej energie možnosť na diaľku zo siete odpojiť nabíjané elektromobily. Táto možnosť mala mať presné pravidlá a firmy ju mohli využiť v prípade, ak by hrozilo preťaženie siete. Hoci môže znieť toto zdôvodnenie logicky, každý súdny človek musí túto snahu hodnotiť ako drzosť a úradnícku aroganciu. Reakcia na seba logicky nenechala dlho čakať. Hoci sa jednalo iba o návrh, kritici začali okamžite byť na poplach.
Úradníci, často pod imperatívom drakonických pokút, nútili automobilky do obrovských investícií do vývoja elektromobilov. A keď si automobilky svoju domácu úlohu začali plniť, objavil sa problém, o príchode ktorého snáď žiadny reálne zmýšľajúci človek nepochyboval. Proti tomuto návrhu sa postavili nielen automobilky, ale aj v Nemecku veľmi silný Zväz na ochranu spotrebiteľov.

Boj s emisiami z osobnej dopravy je už dlhodobou témou, a tak je na mieste otázka, prečo kompetentní očakávaný nárast spotreby elektrickej energie, ako aj očakávané odberové špičky, neriešili priebežne. Tlak na rýchle nabíjanie elektromobilov, a teda potreba budovania siete výkonných nabíjacích staníc, je tu predsa už roky. Nejde  teda o nič, čo by odborníkov malo prekvapiť. Nemeckým motoristom zostáva dúfať, že sa energetici nepustia cestou obmedzovania zákazníkov, ale budú hľadať cesty, ako zabezpečiť dostatok zelenej energie. A súčasne začnú s budovaním stacionárnych energetických úložísk, ktoré sa dokážu postarať o vyhladenie odberových špičiek. Dodajme, že pokusy o presadenie podobného zákona už prebehli v Británii, problémy so stabilitou siete a odberovými špičkami už riešia aj vo Francúzsku.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!